Obavijest

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije objavio je poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2010. godini

07.10.09