Parkirni automati u funkciji za 30-ak dana

Parkirni automati, koje u užem dijelu Sinja postavlja poduzeće za parking Kamičak, u funkciji će biti za 30-ak dana. Krajem ovoga mjeseca građanima će biti prezentiran način njihove uporabe. Početkom studenoga automati će biti opremljeni programskim paketom Hrvatske parking udruge nakon čega će biti pušteni u rad.

07.10.09