Održana javna tribina "Gradonačelnik i njegovi suradnici s građanima"

Danas, 26. rujna, u sinjskom kinu održana je javna tribina "Gradonačelnik i njegovi suradnici s građanima". Sinjski gradonačelnik Ivica Glavan i njegovi zamjenici Elena Perković-Paloš i Zoran Vujanović odgovarali su na pitanja upućena gradskoj vlasti. Pitanja su se, najčešće, odnosila na komunalnu problematiku, budućnost deponija Mojanka, mogućnostima kreditiranja poduzetnika, Gradski bazen, vodovod u Bajagiću, Galeriju Stipe Sikirice, probleme radnika Dalmatinke Nove te aktivnosti na Gospodarskoj zoni Kukuzovac.

26.09.09