Obavijest za poljoprivrednike

Sutra, 23. rujna, će se u Gradskoj vijećnici sastati poljoprivrednici sinjskog kraja sa gradonačelnikom i dogradonačelnicima Sinja, a tema razgovora je Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, koje je na području grada Sinja. Dogradonačelnica Elena Perković Paloš kazala nam je da se radi o 434,812 hektara oranica, no da je za 107,812 hektara u tijeku postupak za povrat nacionalizirane imovine. Zemljište bi se poljoprivrednicima davalo u zakup od 20 godina. Sastanak će se održati u 17 sati.

23.09.09