Javni pozivGradonačelnik Sinja Ivica Glavan i stečajni upravitelj Dalmatinke Nove Vedran šeparović uputili su poziv potencijalnim partnerima za podnošenje ponuda za suradnju. Moguće je zajedničko ulaganje, zakup pogona ili dijela pogona, nastavak dosadašnje ili slične djelatnosti, uz zaposlenje odgovarajućeg broja radnika stečajnog dužnika i financijsku korist iz čega bi se namirivali vjerovnici. U pozivu stoji kako svaki nastavak djelatnosti ima potporu Grada Sinja, te se s gradskom upravom mogu obaviti posebni dogovori u cilju poticanja suradnje. Ukoliko bi ponude za suradnju potencijalnih partnera bile prihvatljive, stečajni upravitelj će vjerovnicima predložiti izradu stečajnog plana u kojem će odstupiti od zakonskih odredaba o unovčenju i raspodjeli stečajne mase. Ponude se trebaju dostaviti do 28. rujna kako bi se do izvještajnog ročišta, koje je zakazano za dan 6. listopada, pripreme materijali, kazao nam je stečajni upravitelj Vedran šeparović.

11.09.09