OBAVIJEST

župa Gospe Sinjske organizira zaručnički tečaj za sve mlade iz Cetinske krajine koji se namjeravaju vjenčati do prosinca 2009. Tečaj će se održavati 5., 6., 12. i 13. rujna s početkom u 18 sati. Predavači će biti svećanici koji će se osvrnuti na sakramentalni i moralno duhovni vid ženidbe, psiholog će govoriti o odnosima u braku i odgoju djece, liječnik o medicinskom vidu ženidbe, a pravnik o pravnom aspektu. Prijave za zaručnički tečaj vrše se u župnom uredu u Sinju.

02.09.09