KINO DANAS

U sinjskom kinu večeras u 20,00 sati prikazivat će se akcijsko znanstveno fantastučni film Transformers.

02.09.09