OBAVIJEST

Temeljem Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja (čl. 11. toč.3) Grad Sinj će ove školske godine sufinancirati kupnju udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području grada Sinja, kojima prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 700,00 kn, a ne ostvaruju ovakvu pomoć po nekoj drugoj osnovi. Novčani iznos kojim će se sufinancirati kupnja udžbenika utvrditi će Socijalno vijeće Grada Sinja na sjednici u rujnu.

Obrasce za podnošenje zamolbi kao i ostale informacije glede subvencije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (soba 37 ili na tel.708-619) tijekom radnog vremena.

Zamolbe se predaju u pisarnicu Grada Sinja osobno ili poštom najkasnije do 15. rujna 2009. godine.

26.08.09