MINISTAR DARKO MILINOVIć IZJAVIO DA SE NEćE UKINUTI RODILIšTE I DOM ZDRAVLJA U SINJU

Ministar zdrastva Darko Milinović, za vrijeme posjete Sinjskoj alci, kazao je kako se rodilište i stacionar u sinjskoj ispostavi županijskog Doma zdravlja, neće ukinuti, kako je to ranije najavljivao ravnatelj dr. Miran Propadalo.

11.08.09