ODRžANA 2. SJEDNICA OPćINSKOG VIJEĆA OPĆINE OTOK

Na drugoj sjednici Općinskog vijeća Otoka jednoglasno je, bez rasprave prihvaćen prijedlog godišnjeg obračuna proračuna općine za prošli godinu. Iako je prihvaćeno, burnu raspravu izazvalo je financijsko izviješće o poslovanju poduzeća "Vodovod i čistoća" Sinj, koje je prošlu godinu završilo s gubitkom većim od 4 milijuna kuna. Odlukomm vijećnika, a na zahtjev Ministarstva obrazovanja, Općina Otok će će otkupiti 3 tisuće metara kvadratnih privatnog zemljišta, za izgradnju školske sportske dvorane. Izgradnju dvorane će većim dijelom financirati Ministarstvo, a dio županija i općina. Vijećnici nisu dali suglasnost za povećanjem cijene vode koje je tražilo poduzeće "Vodovod i čistoća".

08.08.09