ODRžANA 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJADanas, 25. srpnja, s početkom u 11 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Sinja na kojoj se raspravljalo o 20 točka Dnevnoga reda. Sjednica je počela u 11 sati aktualnim satom na kojem je postavljeno 14 vijećničkih pitanja.
Sloven Poljak, vijećnik SDP-a, pitao je hoće li se Grad Sinj uključiti u rješavanje slučaja Dalmatinke Nove u kojoj se vodi stečajni postupak. Dogradonačelnica Elena Perković Paloš kazala je kako će Grad, koji je ujedno i jedan od vjerovnika, poduzeti korake u cilju rješavanja agonije radnika gdje god to bude moguće.
Nezavisnog vijećnika Mira Bulja zanimalo je hoće li Grad osigurati besplatne udžbenike i prijevoz učenika u idućoj školskoj godini. Gradonačelnik Ivica Glavan je kazao kako će se nakon rebalansa gradskog proračuna razmotriti mogućnosti besplatnih udžbenika i prijevoza. Pozvao je i ravnatelje da razmisle o mogućnosti korištenja prošlogodišnjih udžbenika.

Gradonačelnik Glavan, na pitanje HDZ-ovog vijećnika Hrvoja Markulina, kazao je kako je kako je Skupština NK Junak prihvatila Izvješće o radu kluba, te da će posebno povjerenstvo Gradskog vijeća ispitati rad ovoga kao i drugih športskih klubova. Ukoliko se pokaže da ima nepravilnosti u radu nekoga kluba predmet će se uputiti mjerodavnim institucijama.
Vijećnik HDZ-a Stipe Labrović raspitivao se o komunalnom uređenju Glavica-izgradnji nogostupa i ceste i postavljanju rasvjete. Odgovorila mu je dogradonačelnica Elena Perković-Paloš koja je kazala da će se, s obzirom na stanje u gradskoj blagajni, rješavati samo nužne stvari, te da se neće ići u veće zahvate, bez obzira jesu li bili planirani ovogodišnjim Proračunom ili ne.
Dragana Podruga, vijećnika HSLS-a zanimalo je hoće li se urediti igralište na Trgu Gojka šuška. Gradonačelnik Glavan je kazao kako će se taj problem riješiti u idućoj godini. Podrug se raspitivao i za stanje na Gradskom bazenu. Prema riječima gradonačelnika Glavana u tijeku su pregovori s Hypo bankom. Unatoč činjenici da je situacija oko rješavanja problema na Bazenu teška i složena Grad će nastojati da bazen ostane otvoren.
Nezavisni vijećnik Stipislav Jadrijević pitao je kolika su potraživanja grada prema poduzeću Ciglana Sinj. Konstatirao je da ovo poduzeće ima dobre prihode ta da bi trebao plaćati komunalnu naknadu Gradu. Pročelnica Odjela za financije Jasna Mijić Trogrlić odgovorila je kako Ciglana ne podmiruje svoje obveze prema Gradu kako bi trebala.
Na aktualnom satu su postavljena i pitanja tko je i zašto zatajio dokument za javni uvid za dobivanje lokacijske dozvole za sadrolom u Glavicama, koji je poštom uredno dostavljen u Grad.
Miloš Balić u ime kluba HDZ-a predložio da se odgodi ne raspravlja o Izvješću o poslovanju "Vodovoda i čistoće" za 2008. jer direktor Damir Tomašević zbog zdravstvenih razloga nije nazočan sjednici što nije prihvaćeno.
Nakon vijećničkih pitanja usvojen je slijedeći dnevni red:
1. Usvojena je Odluka o donošenju novog Statuta Grada Sinja,
2. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2008. godinu,
3. Primljeno je na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Grada Sinja za 2008. godinu,
4. Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za period I - VI 2009. godine,
5. Većinom glasova donesena je Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj,
6. Većinom glasova prihvaćena je ponuda tvrtke Eko-Solar d.o.o. za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj po javnom natječaju objavljenom 16. svibnja 2008. godine, a odbijena je zamolba Eko-Solar d.o.o. za izmjenu uvjeta plaćanja kupnje parcele u GZK-Sinj te će se potpisati novi kupoprodajni ugovor,
7. Odgođen je za iduću sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja Zaključak o odabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj, po javnom natječaju objavljenom 03. travnja 2009. godine odgođen je za iduću sjednicu Gradskog vijeća,
8. Jednoglasno je odbijen zahtjev za smanjenje temeljnog kapitala Autoprijevoza d.o.o. Sinj,
9. Primljena je na znanje Informacija o zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjenu cijena vode te je Gradonačelnik grada Sinja Ivica Glavan odbio zahtjev "Vodovoda i čistoće" d.o.o. Sinj, za povećanjem cijene vode,
10. Većinom glasova nije prihvaćeno Izvješće o poslovanju Vodovoda i čistoće d.o.o. za 2008. godinu,
11. Primljena je na znanje Informacija o stanju u Domu zdravlja,
12. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Inicijative za pokretanje Javno-privatnog partnerstva o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić čarobni pianino, Split,
13. Većinom glasova usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Sinja za 2009. godinu. Nagradu za životno djelo dobit će, posthumno, Janko Kelava, osobnu nagradu dobit će Stipica Modrić, Josip Gugić i Davorka Dukić, a kolektivnu nagradu dobit će Sinjske mažoretkinje i KUD Glavice,
14. Za članove Nadzornog odbora «Kamičak» d.o.o. Sinj umjesto Ante Jenjića i Tonija Jagnjića imenovani su Damir Križanac i Petar Govorušić,
15. Ante Poljak razriješen je dužnosti predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Vodovoda i čistoće d.o.o. Sinj, a prijedlog da se na tu dužnost imenuje Ivica Romac nije dobio većinu glasova članova Gradskog vijeća Grada Sinja,
16. Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Bili cvitak» Sinj umjesto Ljubice đipalo, Dušanke Dinarine-šimić i Nade Jelinčić imenovani su Tatjana šimić, Ana Smoljo i Irena Cvitković,
17. Većinom glasova nije prihvaćeno Izvješće o radu Kamička d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj za 2008. godinu s prikazom trenutnog stanja,
18. Većinom glasova donesena je Odluka o profesionalnom odnosno volonterskom obavljanju dužnosti,
19. Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financijsku kontrolu,
20. Većinom glasova je za predsjednika Odbora za proračun i financijsku kontrolu imenovana Kristina Križanac, za zamjenicu predsjednice Jelena Kekez-Poljak, a članovi su: Hrvoje Markulin, Dražan šabić i Milan Smoljo.

25.07.09