ODRžANO 1. žUPANIJSKO NATJECANJE ORAčAU sinjskom polju na predjelu Muša održano je je 1. županijsko natjecanje orača. Na natjecanje se odazvalo 17 orača iz cijele županije.
Rezultati sa 1. natjecanja orača Splitsko-dalmatinske županije održanog u Sinju 9. srpnja 2009.
1. Frano Mateljan
2. Zdravko Meter
3. Mate Jukić-Bračulj
4. Ante čalo
5. Ranko Marević
6. Jure Svalina
7. Ante Kapetanović
8. ćiril Klapež
9. Alberto žuro
10. Lado Mandac
11. Mislav Klapež
12. Mate Putnik

09.07.09