Nedjelja, 11.03.2007.

NATJEčAJ za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac- SinjGradsko Poglavarstvo Grada Sinja objavilo je dana 09.ožujka 2007.g. u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija» NATJEčAJ za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac- Sinj.

Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 60 dana od dana objave.

Natječajna dokumentacija se otkupljuje i preuzima u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja, a odgovorne osobe za davanje obavijesti i razgovor sa natjecateljima su: pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja Iva Bilandžić-Barać, dipl. iur. i stručna suradnica mr.sc. Ivana Pavić, telefon: 021/821-601.Na temelju članka 56. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» broj: 11/01 - pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj Gradsko poglavarstvo Grada Sinja objavljuje

NATJEčAJ
za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području
Gospodarske zone Kukuzovac- Sinj

1. Predmet natječaja je prodaja odnosno davanje prava građenja određenog i u grafičkim prikazima iskazanog neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj:

Prostorna cjelina/ Broj parcele/ Ukupna površina prostorne cjeline/ Namjena
Br. 6/ 23, 24, 25, 26, 27, i 28/ 22.768 m2/ Pretežito industrijska i zanatska
Br. 17/ 119, 120, 121, 122 i 123/ 31.910 m2/ Pretežito industrijska i zanatska
Br. 18/ 124, 125, 126, 127, 128, 129 i 130/ 57.656 m2/ Pretežito industrijska i zanatska
Br. 3/ 11, 12 13 i 14/ 24.964 m2/ Pretežito uslužna i trgovačka
Br. 7/ 29, 30, 31, 32 i 33/ 9.989 m2/ Pretežito uslužna i trgovačka
Br. 8/ 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43/ 24.114 m2/ Pretežito uslužna i trgovačka
Br. 4/ 15, 16, 17 i 18/ 20.714 m2/ Pretežito turistička i ugostiteljska
Benzinska postaja/ Benzinska postaja/ 5.827 m2/ Benzinska postaja
...