ODRžANE KONSTITUIRAJUćE SJEDNICE OPćINSKIH VIJEćA OTOKA, HRVACA I DICMA

Jučer, 16. lipnja, održana je konstituirajuća sjednica općinskog vijeća Otoka. Za predsjednika vijeća izabran je Stipe Vuleta, a njegov zamjenik je Jozo Bitunjac. Inače, općinsko vijeće Otoka sastavljeno je od 6 predstavnika HDZ-a, 3 vijećnika Nezavisne liste Dušana đule i po jednog vijećnika imaju SDP i HSU.

Na konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća Hrvaca za predsjednika je izabran dr. Ante Prolić iz HDZ, a iz iste stranke je i dopredsjednik Mladen Jerkan. Općinsko vijeće je sastavljeno od 9 vijećnika HDZ-a, a po jednog vijećnika imaju HčSP, SDP-HNS, HSP i HSS

Ivan Burov novi je, stari, predsjednik općinskog vijeća Dicma. Njegova zamjenica je Vedrana Jokić, obadvoje sa nezavisne liste Josipa Silića. Podsjetimo u općinskom vijeću Dicma 6 je vijećnika Nezavisne liste Josipa Silića i tri vjećnika HDZ-a.

17.06.09