JAVNA TRIBINA "GRADONAčELNIK I NJEGOVI ZAMJENICI S GRAđANIMA"

Sinjski gradonačelnik Ivica Glavan pozvao je građane Sinja i okolnih mjesta na javnu tribinu pod nazivom" Gradonačelnik i njegovi zamjenici s građanima" koja će se održati u subotu, 20. lipnja, s početkom u 10,30 sati u prostorijama Gradskog kina u Sinju. Na tribini će na pitanja građana odgovarati gradonačelnik Ivica Glavan i dogradonačelnici Elena Perković-Paloš i Zoran Vujanović.

17.06.09