SINDIKAT VOZAčA TRAžI SASTANAK!

Unatoč činjenici da Uprava poduzeća ne odgovara na njihov zahtjev, Sindikat vozača i prometnih radnika Autoprijevoza i prometnih radnika i danas je Upravi društva uputio zahtjev za održavanjem sastanka. Na sastanku kojeg traži Sindikat od Uprave traži se razgovor o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnoga odnosa radnika.
Sindikat predlaže Dnevni red od 13. točaka. Uz ostalo, traži se stavljanje izvan snage nezakonito donesenog Pravilnika o radu, kojim su bitno smanjena prava radnika u odnosu na predhodni, povećanje osnovne plaće, obračun i isplata dodataka na plaću po osnovi rada noću, prekovremeno, nedjeljom i u dane državnih praznika, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu. U novom zahtjevu, 9. po redu, predlaže se da se sastanak održi do 13. lipnja.

08.06.09