"POMOZIMO DJECI U SNALAžENJU U PROMETU"

Posljednji je dan edukativne akcije "Pomozimo djeci u snalaženju u prometu", koju je za djecu predškolske dobi sa područja Cetinskog kraja, Solina i zaleđa Kaštela provodila autoškola Semafor. Danas u 16,00 sati akciji će pristupiti posljednja grupa djece dječjeg vrtića "Maslačak".

05.06.09