"DAN EUROPE"

Sutra, 9. svibnja, će se u Sinju po prvi put obilježiti dan Europe. Cilj akcije je informiranje građana o različitim mitovima i legendama o Europskoj uniji, o procesu pridruživanja od kandidature do članstva, o financiranju iz europskih fondova i drugo. Akcija će se obilježiti podjelom letaka i informativnih publikacija o pridruživanju RH Europskoj uniji, a dijeliti će ih volonteri Udruge Srma koji su i organizatori akcije.

08.05.09