STRUčNI SAJAM HRVATSKOG DRUšTVA ZA MEDICINU RADA

Hrvatsko društvo za medicinu rada organizira u Sinju proljetni stručni sastanak pod nazivom ''Poboljšanje izvedbe i pristupa službama medicine rada u Republici Hrvatskoj''. Predavači će biti direktorica Hrvatskog zavoda za medicinu rada i sigurnost na radu dr. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu dr. Sonja Padovan-Janković, te profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu Jadranka Muftajbegović. Sastanak će se održati sutra, 18. ožujka, ujutro u Hotelu Alkar s početkom u 9 sati.

17.04.09