Natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac- Sinj

Gradsko poglavarstvo Grada Sinja objavilo je dana 03. travnja 2009.g. Natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj ukupne površine 281.470 m2 podijeljene u 12 prostornih cjelina, odnosno 84 parcele.

Smještaj i prikaz prostora budućih građevinskih parcela - samostalnih zemljišnih čestica prikazan je na Karti korištenja i namjeni površina koja je dana na uvid natjecateljima u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja i u upravi Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj.

Natječajna dokumentacija se otkupljuje i preuzima u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja.

Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave.

17.04.09