OBAVIJEST

Zakonom o trgovini propisano je kako danas na Veliku subotu na prodavaonice mogu završiti radom najkasnije do 15.00 sati. Na Uskrsni ponedjeljak do 14 sati raditi će samo. specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda te tiska. Benzinske postaje prema tom zakonu mogu raditi cijeli dan.

11.04.09