Hrvatski performance

VARAžDIN - Varaždinci će danas imati prigodu cijelog dana uživati u četvrtom danu hrvatskog performa-ncea. Od 10 sati pa sve do 20.30 u otvorenim i zatvore-nim prostorima ž. ...
Više u Večernji list

21.08.04