PROGRAM PODIZANJA VIšEGODIšNJIH NASADA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva donijelo je operativni program o podizanju trajnih nasada. Cilj programa je kreditiranje dugogodišnjih nasada, vinograda, voćnjaka, maslinika i oživljavanje postojećih u svrhu povećanja kvalitete i konkurentnosti domaćih proizvođača te usklađivanje s evropskim pravilima proizvodnje.
Podnositelji zahtjeva za kredit mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici. Za sve detaljnije informacije zainteresirani se mogu obratiti podružnicama hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu u županijama.

17.02.05