Srijeda, 10.07.2013.

GRAD SINJ – POZIV (dodjela javnih priznanja)

Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2013. godinu. Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR