Srijeda, 7.02.2007.

OSNOVAN KUD "TIJARA"Udruga "Pokrenimo Tijaricu"-Tijarica u skladu sa Statutom i ciljevima udruge osnovala je folklornu sekciju odnosno KUD a naziv mu je "Tijara". Naime, poznato je, da je tijara okrugla ili polukružna kruna prepuna dragulja, a jedna od legendi kaže da je Tijarica dobila ime baš po tom nakitu, što je lako moguće obzirom da izgled samog mjesta upravo podsjeća na oblik tijare ili krune.
...

SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Zakazana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 12. veljače 2007.g (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u prostorima Gradske vijećnice Grada Sinja sa slijedećim dnevnim redom:


1.Konačni prijedlog Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Sinja;
2.Prijedlog odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac;
3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
5.Informacija o izgradnji športske dvorane u Sinju;
6.Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2007. godinu;
7.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2007. godinu;
8.Izvješće o stanju u osnovnom i srednjem školstvu na području Grada Sinja za 2006.godinu
9.Izvješće o radu Udruge za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put, Sinj.