Nedjelja, 6.05.2007.

štimac želi graditi golf-terene uz Cetinu

Piše: Vito Perić
SINJ - Nakon Tonija Kukoča koji se prije nekoliko godina zanimao za ulaganje u gradnju golf-terena u Sinjskom polju, još jedan proslavljeni sportaš, Igor štimac, pokazao je interes za atraktivne lokacije uz rijeku Cetinu.

Prošli tjedan boravio je u Sinju gdje je u stručnim službama Grada tražio informacije o golf-terenima. S njim je bio i splitski poduzetnik Jozo Parčina i jedan švedski biznismen. Obišli su terene od Bajagića do Hana uz obalu Cetine. štimac se raspitivao o mogućnostima ulaganja te dobivanju koncesije.

Na području koje se nalazi u administrativnim granicama grada Sinja prostornim planom je predviđena gradnja dva golf-terena na preko 200 hektara površine u indunaciji Cetine (riječni otoci i zemljišta unutar nasipa).

Sinjski tereni imaju izuzetne prirodne uvjete, jer se nalaze u blizini vode, što je važno zbog održavanja travnatih terena. švedski poduzetnik je primijetio kako bi bilo idealno raditi dva terena sa po 18 rupa, ali prije toga na mjestima bi trebalo nasipati pijesak kako bi se zadovoljili standardi.Inače, koncesionar na većini zemljišta su Hrvatske vode, dok je manji dio u vlasništvu Grada Sinja te u privatnom vlasništvu. Na području cetinskog kraja, u gradovima Vrlici i Trilju, također je prostornim planom predviđena gradnja golf-terena.

U Vrlici cijelom dužinom Cetine na površini od 300 hektara dok je u Trilju predviđena lokacija za jedan teren, također uz Cetinu. Gradonačelnici Sinja, Trilja i Vrlike nedavno su boravili u Barceloni gdje su razgledavali dva terena u okolici grada te prikupljali informacije za pokretanje atraktivnog turističkog projekta golfa u Cetinskoj krajini.

Igor štimac u petak nije bio voljan davati izjave vezane o planu izgradnje golf-terena.

Predloženo 60 lokacija
U Hrvatskoj je ukupno predloženo oko 60 lokacija za izgradnju golf-terena, što je izazvalo revolt nevladinih organizacija. Podsjetimo, na skupu održanom u ožujku njihovi predstavnici su upozorili da stihiju izgradnje golf-terena na istočnoj obali Jadrana odlikuje neplansko, nerazumno i stihijsko postupanje te su zatražili i reviziju svih predloženih lokacija.

IZVOR: jutarnji.hr