Nedjelja, 6.03.2011.

Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2011. godini

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova od 25. veljače 2011. godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Sinja objavljuje Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2011. godini.
Programom Javnih radova obuhvatit će se projekti iz područja socijalne skrbi, zaštite i uređenja okoliša, te održavanja i komunalnih djelatnosti.
...

Sjednica u Hrvacama

Sutra će se održati 12. sjednica Općinskog vijeća Hrvaca za koju je predložen dnevni red od 7 točaka :
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice.
2. Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Hrvace.
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
5. Izvješće općinskog načelnika o polugodišnjem radu.
6. Prijedlog odluke o izradi UPU – a za Bitelić, Maljkovo, Potravlje i Vučipolje.
7. Razno
Sjednica će se održati u vijećnici općine Hrvace s početkom u 13 sati i 30 minuta.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

Sport

KOŠARKA
05.03.2011. subota, 17. kolo A1 košarkaške lige, KK Alkar – KK Dubrovnik 84:72

RUKOMET
05.03.2011. subota, 2.HRL – jug, 14. kolo, RK Solin – RK Kamičak 37:37
RK Jelsa – RK Trilj Pršut Voštane 23:26

ODBOJKA
05.03.2011. subota, 2. HOL – jug, 19. kolo, ŽOK Sinj – ŽOK Arbanasi 3:0
IZVOR: WWW.FERATA.HR