Utorak, 4.04.2006.

PRIOćENJE GRADONAčELNIKA GRADA SINJA NIKOLE TOMAšEVIćA

Boraveći u Sinju predsjednik Mesić ciljano je posjetio Nastavno središte HV
\"Petar Berislavić\" i razgovarao sa gospodarstvenicima i članovima Gradskog
poglavarstva, te je na toj osnovi sastavljen protokol boravka.
Zaposlene u Središtu čiji je opstanak u Sinju do ovog sastanka bio upitan,
obavijestio je o odluci da isto ostaje u Sinju, dok je na sastanku sa
gospodarstvenicima saslušao probleme sa kojima se susreću u cilju prevladavanja
teške gospodarske situacije sa više od 3500 nezaposlenih koji se prijavljuju u
sinjskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
...

PRVI "NACIONALNI SAJAM PRšUTA" U SINJU

Prvi "Nacionalni sajam pršuta" koji će se održavati 7. i 8. travnja u hotelu Alkar otvorit će ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar čobanković. Cilj sajma je okupljanje i povezivanje svih relevantnih proizvođača pršuta te uspostavljanje još jednog tradicionalnog hrvatskoga branda-Dalmatinskoga pršuta. Poduzetnički centar Sinj kao organizator ovoga sajma želi animirati proizvođače pršuta da pokrenu organiziranu proizvodnju sirovina i tradicionalnog proizvoda kroz samostalnu djelatnost ili kooperantski odnos kako bi očuvali gastronomsko nasljeđe.
Na sajmu se očekuje dolazak vodećih hrvatskih proizvođača pršuta, predstavnici Udruge proizvođača Istarskog i Drniškog pršuta, predstavnici Udruge uzgajivača svinja te regionalna i obiteljska gospodarstva koja se bave uzgojem svinja i prizvodnjom domaćeg pršuta.

PETICIJA GRAđANA IZ ULICE PUT šUMARIJE

Stanovnici ulice Put šumarije uputili su peticiju Gradskom poglavarstvu grada Sinja u kojem informiraju kako nisu spremni podmiriti dugovanja po pitanju naplate komunalne naknade.Građani su nezadovoljni izvedbom kanalizacijskog sustava koji služi kako ističu više drugima nego njima samima. Nadalje ističu i problem nogostupa koji je nakon izgradnje ostao u derutnom stanju, gdje je došlo do ulegnuća kolnika na svim bočnim ograncima, a ugrađene nekvalitetne kišne rešetke prijete i sigurnosti građana. S neplaćanjem će prestati kažu kada vide da se nešto pokreće s mrtve točke.

POčEO UPIS DJECE U O.š. FRA PAVAO VUčKOVIć

Osnovna škola fra Pavla Vučkovića obavijestila je o upisu djece u prvi razred osnovne škole. Tako će se u prvi razred moći upisati djeca koja do prvog travnja tekuće godine imaju navršenih 6 godina života. Djeca koja do tog datuma nisu navršila 6 godina također mogu biti upisana u prvi razred ako na zahtjev roditelja ili staratelja komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta ocijeni ocijeni da dijete može pohađati školu, a isto odobri ispostava Ureda državne uprave u Sinju.
Roditelji ili staratelji djeteta moraju izvršiti prijavu za upis u prvi razred u vremenu od 3. do 14. travnja u tajništvu navedene škole. U ovu školu se mogu upistai samo djeca koja adresom stanovanja pripadaju upisnom području osnovne škole fra Pavla Vučkovića.

POčEO UPIS DJECE U DJEčJI VRTIć "žABICA" U OTOKU

Dječji vrtić žabica iz Otoka počeo je upis djece predšolske dobi u program predškole. Upis traje do kraja tjedna, a očekuje se dobar odaziv kao i prethodnih godina. Program predškole provoditi će tete tamošnje predškolske ustanove.

VRIJEME

U nastavku dana oblačno s mogućnošću kiše. Temperatura zraka u 7 sati iznosila je 10 stuopnjeva Celzijevih