Srijeda, 2.11.2011.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 02.  studenoga  2011. godine  (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
DNEVNI RED:
1. Usvojen je Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Jednoglasno je donesena Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac - Sinj te će nova početna cijena zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac biti 35 kuna/m2. Dodatne pogodnosti sufinanciranja zapošljavanja na neodređeno vrijeme, radnika s područja Grada Sinja na području Gospodarske zone Kukuzovac, uredit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Jednoglasno je donesena Odluka Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi tj. osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje može se ozakoniti još dvije etaže ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog zemljišta, i još dvije etaže ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog zemljišta,
5. Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i nesreća za Grad Sinj,
6. Za ravnateljicu Javne ustanove «Gradska knjižnica Sinj», Sinj ponovno je izabrana Mladenka Macan,
7. Za članove Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja imenovani su: Vera Malbaša, Igor Vidalina i Stipe Samardžić, 
8. Za članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja imenovani su: Zoran Vujanović (zapovjednik), Mirko Jandrek, Mario Vukasović i Mate Barać,
9. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD – SINJ za 2010. godinu,
10. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2010. godinu.

Socijalna samoposluga odjeće i obuće za građane u potrebi s područja Cetinske krajine

Udruga Srma organizira socijalnu samoposlugu odjeće i obuće za građane u potrebi s područja Cetinske krajine. Samoposluga se organizira od 7.-12.11.2011. u palači Tripalo ispod crkve u Sinju. U ponedjeljak, srijedu i subotu socijalna samoposluga će biti otvorena od 10-12 sati, a u utorak, četvrtak i petak od 17-19 sati.
Odjeću i obuću -  staru i novu besplatno mogu preuzeti umirovljenici s mirovinom do 1.600,00 kuna, primatelji socijalne pomoći, te nezaposleni.
Građani će sami birati što im treba uz obvezno predočenje osobne iskaznice i zadnjeg odreska od mirovine i socijalne naknade, te redovno ovjerenog kartona nezaposlene osobe.
Najveći dio odjeće i obuće darovali su građani Sinja i okolice u akciji prikupljanja koju je u listopadu i studenome organizirala Udruga Srma. Odjeća je pretežno zimska, raznih veličina i za odrasle i za djecu.
Dodatne informacije na telefon 661-661 i 098/625-754.

Edukativni seminar ''Biodinamička poljoprivreda – za zdravu hranu, zdravog čovjeka i zdravu prirodu''

Udruga SRMA – Udruga za razvoj i jačanje civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja organizira prvi edukativni seminar ''Biodinamička poljoprivreda – za zdravu hranu, zdravog čovjeka i zdravu prirodu''. Seminar će u Sinju 4. i 5. studenog 2011.g. u hotelu Alkar, održati gđa. Bernarda Orehovec iz Čakovca, jedini hrvatski biodinamički poljoprivrednik sa međunarodnim certifikatom Demeter biodinamičke kvalitete proizvoda.