Nedjelja, 1.07.2007.

"NACIONALNA IZLOžBA PASA SVIH PASMINA SINJ 2007."HRVATSKI KINOLOšKI SAVEZ
I
KINOLOšKO DRUšTVO SINJ


NACIONALNA IZLOžBA PASA
SVIH PASMINA04.08.2007.

HIPODROM SINJ

PRIJAVE DO:
20.07.2007.

informacije na e-mail:mladar@gmail.com

UPISNINA DO 20.07.2006.
Prvi pas ( s katalogom) 120,00 20 euro
Svaki sljedeći pas (bez kataloga)100,00 15
Veterani50,00 10
štenad i najmlađi 50,00 10
Uzgojne grupe i parovi 50,00 10
Istarski oštrodlaki i kratkodlaki gonič, posavski gonič, hrvatski ovčar i tornjak, dalmatinski pas (svaki pas) 50,00 10

Prijava psa na izložbu obavezuje vlasnika psa na plaćanje upisnin bez obzira da li je pas izložen. Neplaćanje upisnine povlači sa sobom sankcije prema propisima FCI-a. Molomo Vas da u pismu ne šaljete novac, jer za isti ne odgovaramo!

UPLATE
žiro račun broj:
2330003-1100076867
M.B.3446735
Kinološko društvo Sinj
S naznakom:
«Prijavnica za izložbu pasa»


Prijave do 20.07.2006.
Prijavnicu s fotokopijom rodovnice i
potvrdom o uplati slati na :
KINOLOšKO DRUšTVO
SINJ
21 230 SINJ, Vrlička 17
Fax:021/825-739
Gsm:098/370-174
Predsj::Dragan Modrić
Organizator zadržava pravo izmjene sudaca

...