Petak, 1.07.2005.

NAčELNIK OPćINE DICMO JOSIP SILIć O PODUZETNIčKOJ ZONI

U iduće dvije godine poduzetnička zona u Dicmu mogla bi uvelike poboljšati općeniti razvoj toga kraja, ističe novi načelnik Josip Silić, dodajući kako je nova vlast naišla na mnoge nejasnoće po pitanju financijskih izdataka, stvorio je se određeni novčani gubitak, a za 10-ak dana na sjednici Općinskog vijeća raspravljat će se o vrlo važnim odlukama za dicmanjski kraj.

SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Na 3. sjednici gradskog poglavarstva jučer se raspravljalo o četiri točke dnevnog reda. Po prvoj točki dnevnog reda raspravljalo se o reviziji proračuna za 2004 godinu, revizijom je obuhvaćeno donošenje i izvršenje proračuna radi utvrđivanja pravilnosti i usklađenosti sa zakonskim propisima

Revizija je pokazala kako su prihodi i primici ostvareni za 6,1 posto manje plana, dok su rashodi i izdaci izvršeni za 3,8 % manje plana. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2,5% u odnosu na ukupne prihode i primitke pokriven je iz viška prihoda i primitaka iz predhodne godine.

Najznačajniji prihodi i primici ostvareni su od prihoda poreza u iznosu od 67 % unutar kojih su najznačajniji ostvareni od poreza na dohodak čak 58,9%. Svi ostali proračunski prihodi i primici imaju udjel od 7,5%. Iznad plana ostvareni su prihodi od poreza na dobit i poreza na imovinu .
U protekloj godini prema reviziji grad se nije zaduživao niti izdavao jamstva te nije pozajmnjivao sredstva.

Iako su gradski poglavari bili iznenađeni skromnim izvješćem o obavljenoj reviziji ono je ipak usvojeno.

Pročelnica za financije Jasna Mijić iznijela je informaciju o izvršenju proračuna od prvog siječnja do 31. svibnja s potpunim popisom kapitalnih obveza te popisom tekućih obveza, predstavila obveze po zaključcima prethodnog gradskog poglavarstva po proračunskim pozicijama te iznijela popis plaćenih obveza do 10. lipnja tekuće godine.

S obzirom da se očekuje polugodišnje izvješće o kojem će raspravljati Gradsko vijeće stav je Poglavarstva da se donese prijedlog mjera proračuna i to kako se što hitnije treba pristupiti rebalansu proračuna za tekuću godinu, s obzirom da je u nekim stavkama došlo do neplanirannih izdataka odnosno probijanja proračunskih stavki odluka Poglavarstva je da se zaustave trenutne aktivnosti u stavkama gdje je došlo do probijanja .

Probijanje proračuna odnosno neplanirani izdaci odnose se se na zbrinjavanje radnika Autprijevoza i za tu svrhu Poglavarstvo je izdvojilo neplaniranih milijun kuna, a drugi dio neplaniranih izdataka odnosi se izgradnju sakralnih objekata.

Gradsko poglavarstvo usvojilo je informaciju o trenutnom stanju poslova, preuzetim poslovima i potpisanim ugovorima u komunalnoj infrastrukturi , u gradskoj vijećnici po posljednjoj točki dnevnog reda prezentiran Program poduzetničkih potpornih institucija i Poduzetničkog centra Sinj.

UDRUGA ZA OčUVANJE BAšTINE CETINSKOG KRAJA U POSJETU đAKOVU

"Udruga za očuvanje baštine Cetinskog kraja", na poziv kolega iz kulturnih umjetničkih društava iz Slavonije danas putuju u đakovo gdje će sudjelovati na međunarodnoj smotri folklora "đakovački vezovi".
Iako je središnji događaj, odnosno nastup u đakovu u nedjelju, već u danas ih očekuju nastupi u Kruševici kao i u drugim mjestima u okolici đakova. Dodajmo ovome da će ih kao goste primiti KUD Jaruga, koji će iduće godine boraviti u uzvratnom posjetu Sinju.

KINO DANAS

U sinjskom gradskom kinu večeras od 19 i 21 sat biti će prikazan avanturistički film "Sahara" .

VRIJEME

Prevladava pretežno sunčano sa slabom naoblakom mjestimice, u drugom dijelu dana mogućnost mjestimičnih pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka do 30 stupnjeva.