Uvjeti korištenja

Portal sinj.com.hr (dalje u tekstu: portal) vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja koje je regulirano ovim uvjetima korištenja. Korištenjem portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Sadržaj i usluge

Portal svojim korisnicima pruža pristup nekim web servisima i izvoru sadržaja koji uključuju dnevne vijesti, fotogaleriju, uslugu pretraživanja sadržaja, virtualnu šetnju gradom, blog, nekretnine, te forum. Portal zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda sadržaja i uvjeta korištenja, kao i svih servisa koji su sastavni dio ovog portala bez obaveze prethodne najave. Portal sinj.com.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge portala uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke koje su vezane za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja. Portal sinj.com.hr se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja portala za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja koji upotrebljava ili zloupotrebljava sadržaj portala, te odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani koja je u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala.

Obveze korisnika/posjetitelja prilikom korištenja portala

Posjetiteljima/korisnicima portala nije dopušteno:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga portala
  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera
  • korištenje portala za slanje/ poticanje širenja neželjenih (komercijalnih) poruka (tzv. spamanje)
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika

Portal zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja kao i automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

Autorska prava

Sadržaj na portalu sinj.com.hr zaštićen je autorskim pravima. Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne ili individualne svrhe bez izričitog pristanka portala (odnosno autora/vlasnika sadržaja) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu portalu ili bilo kojoj trećoj strani

Sadržaji oglašivača i korisnika

Portal nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portalu te ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu. Portal ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RH ili narušava ugled portala kao medija, portal zadržava pravo uklanjanja takvog sadržaja s portala bez prethodne obavijesti. Portal nije ni na koji način odgovoran za eventualni gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja portala. Portal zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici portala koristi u promotivne svrhe.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga portala

Portal zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.