31.07. Srijeda, Alkarski dvori 22:00
31.07. Srijeda  - VAD, Alkarski dvori 20:30