28.07. Nedjelja Udruga Gaj Laberije, Trg Dr. Franje Tuđmana 21:00