25.07. Četvrtak  Ivan Ugrin i Matica Hrvatska, Alkarski dvori 20:00