Vučkovića Dječja Alka

21.08.,nedjelja, Vučkovića Dječja Alka, Brnaze-Vučkovići 17:00