Predstava «Opsada Sinja 1715. godine»

13.08., subota, Predstava «Opsada Sinja 1715. godine»-Turistička zajednica Grada Sinja, Tvrđava Grad 20:30