Koncert - Mješoviti zbor Grada Sinja i gosti
Klaustar samostana 20:30