20. svibanj, petak u 20 sati, Galerija Galiotović – Filmska kultura Rino Efendić, projekcija filma 'Oklopnjača Potemkin'