4. kulturno ljeto za djecu «Ljeto je eto, a šta sad?» do 17. 08.-Udruga S.R.M.A.
Galerija Galiotović 18:00