Izložba maketa jedrenjaka

Izložba maketa jedrenjaka- Stanko Marasović, Kuća Tripalo, 21:00