Predstava Opsada Sinja 1715., Turistička zajednica grada Sinja, Trg kralja Tomislava / Alkarski dvori, 19:00