9. Festival «Klape Gospi Sinjskoj», Udruga «Klape Gospi Sinjskoj»,  Dvorište Samostana Gospe Sinjske, 20:30
8. Sinjski sajam sela - SAS (do 05.08.),  Turistička zajednica Grada Sinja,  Trg Dr. Franje Tuđmana, 17:00