Mikrofon je Vaš - KUS, Alkarski dvori, 21:00
Predstavljanje knjige „Da nebo na nas ne padne i nebesa nestanu“ Dr. Miljenko Buljac, Alkarski dvori, 20:00